2521036630 Ηπείρου 22Α, Δράμα kxgsynchronodrama@yahoo.grbanner image

Τελευταίες Επιτυχίες Σχολικό Έτος 2017-2018

Τελευταίες Επιτυχίες Σχολικό Έτος 2017-2018 {noPicture}
 
Αγγλικά
35 χρόνια εμπειρίας μας, αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία των μαθητών μας σε όλα τα πτυχία Αγγλικών και Γερμανικών!

Β2  Lower 
Συμμετέχοντες:  22
Επιτυχόντες: 22
C2  Proficiency
Συμμετέχοντες: 18
Επιτυχόντες: 17

Γερμανικά

Β1 - Β2
Συμμετέχοντες: 10
Επιτυχόντες: 9
   

Φροντιστήριο Αγγλικών & Γερμανικών Δράμα
Ηπείρου 22Α, Δράμα 
Τηλ: 2521036630 Κιν: 6945934794

 

Πίσω